Мінсоцполітики: нюанси використання відпустки на дітей

Додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів) надається щорічно таким категоріям осіб:

– жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років;

– жінці, яка має дитину-інваліда;

– жінці, яка усиновила дитину;

– матері інваліда з дитинства підгрупи А І групи;

– одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А І групи, який виховує їх без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);

– особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А І групи, чи одному з прийомних батьків.

Згідно з ч. 5 ст. 11 Закону про відпустки, забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими й важкими умовами чи з особливим характером праці. Щодо соціальної додаткової відпустки, то якщо працівник не бажав скористатися правом на неї протягом декількох років, порушення законодавства з боку роботодавця немає. Водночас це не позбавляє працівника права на використання такої відпустки за попередні роки.

Законодавством України не передбачено строку давності, після спливу якого втрачається право на додаткову соціальну відпустку. Тому якщо працівник з певних причин не скористався цим правом і не використав цю відпустку за минулий рік або ж за кілька попередніх років, він має право використати її, а в разі звільнення йому має бути виплачена компенсація за всі невикористані дні відпустки.

Що стосується питання використання працівником невикористаної соціальної відпустки за декілька попередніх років у поточному році поспіль, то порушене питання має бути вирішено за угодою між сторонами трудових відносин (працівником і роботодавцем).

Додаткова соціальна вiдпустка жiнцi, яка працює i має двох i більше дітей вiком до 15 рокiв, за ст. 19 Закону, надається на 10 календарних днiв та не пiдлягає подiлу на частини.

Чи можна провести оплату додаткової соціальної вiдпустки пiсля її надання?

Оскiльки чинним законодавством детально не регулюється порядок надання додаткової соціальної вiдпустки, вiн може бути визначений у колективному договорi пiдприємства (установи). Суми, що належать до виплати за час вiдпустки, виплачуються до вiдпустки, якщо iнше не передбачене угодою між працівником і роботодавцем. Заробiтна плата працiвникам за час вiдпустки виплачується не пізніше, нiж за три днi до її початку.

При цьому працiвник має завчасно подати заяву на отримання вiдпустки, аби кадрова служба установи встигла пiдготувати наказ про її надання, а бухгалтерiя – своєчасно провести оплату.

0
15:10
688

Коментарі

Немає коментарів. Ваш буде першим!