На допомогу платникам: податковий календар на січень 2017 року

Останній день подання звітності:

10 січня 2017 року: звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за грудень 2016; звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за грудень 2016 р.; звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за грудень 2016 р.; звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за грудень 2016 р. (форма № 1-ОА); звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за грудень 2016 р. (форма№1-ОТ); звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі за грудень 2016 р. (форма № 1-РА); звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі за грудень 2016 р. (форма № 1-РТ); попередньої заявки-розрахунку про потребу в марках акцизного податку (на березень 2017 р.); декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари/продукцію;

16 січня 2017 року: звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1) за грудень 2016 р.; довідки про використані розрахункові книжки за грудень 2016 року;

20 січня 2017 року: податкової декларації з податку на додану вартість за грудень 2016 р.; заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду з податку на додану вартість у 2017 р.; декларації акцизного податку за грудень 2016 р.; податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за грудень 2016 р. у разі не подання податкової декларації за 2016 рік; податкової декларації з рентної плати за грудень 2016 р.; звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4) за грудень 2016 року;

25 січня 2017 року: декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари/продукцію.

Останній день сплати податку, збору (платежу):

19 січня 2017т року: єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, за IV квартал 2016 р.;

20 січня 2017 року: єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за грудень 2016 р.(крім гірничих підприємств); авансового внеску з єдиного податку на січень 2017 р. платниками, віднесеними до 1 та 2 груп; акцизного податку за грудень 2016 року;

27 січня 2017 року: авансового внеску з податку на нерухоме майно, відмінно від земельної ділянки за IV квартал 2016 р.; авансового внеску з транспортного податку юридичними особами за IV квартал 2016 року;

30 січня 2017 року: єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з сум заробітної плати (доходу) за грудень 2016 р.; рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за грудень 2016 р.; рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за грудень 2016 р.; рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за грудень 2016 р.; рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за грудень 2016 р.; податку на додану вартість за грудень 2016 р. платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю; акцизного податку за грудень 2016 р.; плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за грудень 2016 р.; єдиного податку платниками четвертої групи за IV квартал 2016 р.; податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за грудень 2016 р.; податку на доходи фізичних осіб із загальної суми доходів у вигляді процентів, нарахованих за грудень 2016 р. на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів, вкладів (депозитів) членів кредитної спилки у кредитної спілці; військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, за грудень 2016 року.

0
15:40
726

Коментарі

Немає коментарів. Ваш буде першим!