Особливості оподаткування спадщини, отриманої фізичною особою-нерезидентом

Згідно з пп. 174.2.3 и. 174.2. статті 174 ПК України об'єкти спадщини оподатковуються за ставкою, визначеною у пункті 167.1 статті 167 цього Кодексу, для будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та для будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента.

Згідно з п. 167.1 ст. 17 1ІКУ ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 — 167.5 цієї статті) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

Також, пунктом 16.1. Підрозділу 10. Інші перехідні положення РОЗДІЛУ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Податкового кодексу України встановлено, що тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір.

Платниками збору є особи, визначені пунктом 162.1 статті 162 цього Кодексу.

Об'єктом оподаткування збором є доходи, визначені статтею 163 цього Кодексу.

Ставка збору становить 1,5 відсотка від об'єкта оподаткування, визначеного підпунктом 1.2 цього пункту.

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому статтею 168 цього Кодексу, за ставкою, визначеною підпунктом 1.3 цього пункту.

Так. відповідно до п. 163.2 ст. 163 ПК України об'єктом оподаткування нерезидента є: загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).

В свою чергу, п. 174.3 ст. 174 ПК України встановлено, що особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету є спадкоємці, які отримали спадщину.

Підсумовуючи викладене, фізична особа-нерезидент, яка отримала спадщину від фізичної особи-резидента. зобов'язана до нотаріального оформлення успадкованого (подарованого) об'єкта сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5%.

0
13:10
552

Коментарі

Немає коментарів. Ваш буде першим!