Податковий календар на грудень

Податковий календар на грудень

Пʼятниця, 9 грудня 2016

Останній день подання

 • звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за листопад (форма № 1-РС);
 • звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за листопад (форма № 2-РС);
 • звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за листопад (форма № 3-РС);
 • звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за листопад (форма № 1-ОА);
 • звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за листопад (форма № 1-ОТ);
 • звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі за листопад (форма № 1-РА);
 • звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі за листопад (форма № 1-РТ).

Четвер, 15 грудня 2016

Останній день подання

 • звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за листопад (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за листопад.

Пʼятниця, 16 грудня 2016

Останній день подання

 • заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з I кварталу 2017 року та розрахунку доходу за попередній календарний рік.

Вівторок, 20 грудня 2016

Останній день подання

 • податкової декларації з ПДВ за листопад платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;
 • декларації акцизного податку за листопад;
 • звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за листопад;
 • податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за листопад платниками, які обрали місячний період для звітування, та за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі у листопаді;
 • податкової декларації рентної плати за листопад з розрахунком:
 • рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
 • рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
 • рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
 • рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.

Останній день сплати

 • доплати (у разі потреби) податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби, розрахованої з урахуванням авансових платежів, здійснених при придбанні марок акцизного податку, за листопад;
 • єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за листопад (крім гірничих підприємств);
 • авансового внеску з єдиного податку за грудень 2016 року платниками, віднесеними до 1 та 2 груп;

Середа, 21 грудня 2016

Останній день подання

 • заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з I кварталу 2017 року.

Середа, 28 грудня 2016

Останній день сплати

 • єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за листопад.

Пʼятниця, 30 грудня 2016

Останній день сплати

 • ПДВ за листопад платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;
 • акцизного податку за листопад;
 • податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за листопад;
 • податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за листопад на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки;
 • військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, за листопад;
 • рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за листопад;
 • рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за листопад;
 • рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за листопад;
 • рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафто-продуктопроводами територією України за листопад;
 • рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за листопад;
 • плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за листопад.
0
18:40
650

Коментарі

Немає коментарів. Ваш буде першим!