Порядок проведення електронної перевірки

Відповідно до ст.75 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) документальною невиїзною позаплановою електронною перевіркою за заявою платника податків вважається перевірка, що проводиться на підставі заяви, поданої платником податків з незначним ступенем ризику,

визначеним відповідно до ст. 77 ПКУ, до контролюючого органу, в якому він перебуває на податковому обліку.

Заява платника податків про проведення електронної перевірки, за формою передбаченою законодавством формою подається керівником або уповноваженим представником платника

податків до контролюючого органу, в якому він перебуває на обліку, не пізніше ніж за 10 календарних днів до очікуваного початку проведення електронної перевірки.
За результатами електронної перевірки складається довідка у двох примірниках, що підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, та реєструється у контролюючому органі протягом трьох робочих днів з дня закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, — протягом п’яти робочих днів).

0
11:40
562

Коментарі

Немає коментарів. Ваш буде першим!