Порядок розрахунку Єдиного соціального внеску із заробітної плати

Порядок розрахунку Єдиного соціального внеску із заробітної плати порядок розрахунку ЄСВ від мінімальної зарплати не стосується:

  • заробітної плати (доходів) фізичних осіб, отриманих не за основним місцем роботи — для них ЄСВ визначається множенням ставки ЄСВ на фактичну суму нарахованої заробітної плати (доходів).
  • заробітної плати (доходу) працівника-інваліда, який працює на підприємстві, в установі або організації, де застосовується ставка 8,41відсотка;
  • заробітної плати (доходів) працівників всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де застосовується ставка 5,3 відсотка;
  • заробітної плати (доходів) працівників підприємств і організацій громадських організацій інвалідів, де застосовується ставка 5,5відсотка;
  • працівників, яким надано відпустки без збереження заробітної плати відповідно до пункту 18 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки».

Визначення ЄСВ за минулі періоди здійснюється виходячи з розміру(ставки) ЄСВ, що діяв на день нарахування заробітної плати (доходу), на яку нараховується ЄСВ (частина четверта ст. 9 Закону N 2464).

Законодавство (частина третя ст. 7 Закону N 2464) обмежує максимальну величину бази нарахування ЄСВ:

до 01.10.2011 року максимальна величина бази нарахування дорівнює п'ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, з 01.10.2011 року — сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Починаючи з 1 січня 2016 року максимальна сума доходу, на яку нараховується ЕCВ, дорівнює 25 розмірам передбаченого чинним законодавством прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Виходячи з положень чинного законодавства, зокрема наведених вище, ДФСУ в своїх листах і на загальнодоступному інформаційному ресурсі надала численні роз'яснення щодо окремих ситуацій нарахування ЄСВ, короткий огляд яких ми підготували для наших клієнтів:

Єдиний внесок для підприємств, установ і організацій, в яких працюютьінваліди, як за основним, так і не за основним місцем роботи, встановлюється в розмірі 8,41%. Підставою для застосування зазначеного розміру єдиного внеску є завірена копія довідки з акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності.

Нарахування роботодавцем ЄСВ в розмірі 8,41% на заробітну плату працюючим інвалідам здійснюється з моменту встановлення групи інвалідності, але не раніше одержання підприємством завіреної копії довідки з акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності, і закінчується датою скасування інвалідності на підставі рішення даної комісії. До дати отримання завіреної копії і після дати скасування інвалідностіроботодавець нараховує ЄСВ в розмірі 22% визначеної бази нарахування (див. Також роз'яснення ДФС). Якщо дохід інваліда, працевлаштованого за основним місцем роботи на підприємстві, де застосовується ставка 8,41% (5,5%, або 5,3%), менше мінімальної заробітної плати, то ЄСВ розраховується від фактичного розміру доходу (див. Також лист ДФСУ від 29.01.2016 р № 1394/5 / 99-99-17-03-03-16).

ЄСВ на суми допомоги по вагітності та пологах працюючим інвалідам роботодавці — юридичні особи нараховується в розмірі 8,41% фактично нарахованої допомоги по вагітності та пологах в межах максимальної бази нарахування ЄСВ, оскільки вимога частини п'ятої ст. 8 Закону N 2464 про нарахування ЄСВ на суму доходу не менше розміру мінімальної заробітної плати, до суми допомоги по вагітності та пологах працівника-інваліда на підприємстві, в установі або в організації, девстановлена ставка 8,41 відсотка, не застосовується. Якщо інвалід працює у роботодавця-ФОП і отримує заробітну плату (дохід), який перевищує мінімальний розмір заробітної плати, то ЄСВ на зарплату такого працівника-інваліда нараховується в розмірі 22% в межах максимальної величини бази нарахування; якщо ж роботодавцем-ФОП нараховано інваліду заробітну плату в розмірі менше мінімальної заробітної плати, то ЄСВ нараховується на розмір мінімальної заробітної плати за ставкою 22%.

Якщо пенсіонер за віком здійснює підприємницьку діяльність як ФОП на загальній системі оподаткування, така фізична особа-підприємець має нараховувати та сплачувати єдиний внесок на загальних підставах. Виключень та пільг для зазначеної категорії фізичних осіб чинне законодавство не передбачає.

Фізичні особи — підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, не звільняються від сплати єдиного внеску за себе, навіть якщо вони одночасно є найманими працівниками (застрахованими особами). Винятком, відповідно до частини четвертої ст. 4 Закону N 2464 є тільки фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, за умови, що вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

0
17:50
661

Коментарі

Немає коментарів. Ваш буде першим!